Vi har inga viktbegränsningar eller åldersgräns, men vi har längdgränser.

Kungälvs längdgränser:
140cm stora bilarna.
125cm juniorbilarna. NYHET!
90cm dubbelbilarna.

Göteborgs längdgränser:
140cm stora bilarna.
125cm juniorbilarna. NYHET!
90cm dubbelbilarna.

Längdgränserna är ungefärliga.