Vi garanterar att all personlig information är konfidentiell och kommer inte att lämas ut till tredje part. Den information vi kräver av våra kunder vid medlemsregistreringen används endast för försäkrings och ansvars syfte. Epostadress är obligatorisk för våra medlemmar och används vid våra nyhets och evenemang brev. Vill du inte få vårt nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig från det vid första utskicket.