Vi har ingen åldersgräns utan längdgräns för att köra hos oss, detta för att nå fram till pedalerna och kunna gasa / bromsa. Dessutom måste du självklart följa de regler vi har, är det ditt första besök hos oss behöver du/ni registrera profil. Barn under 13 år behöver en ansvarig vuxen registrera sig för att sedan registrera barnet/barnen.

Här är våra längdgränser:

Kungälvs längdgränser:
från 140cm stora bilarna.
från 125cm juniorbilarna.
från 90cm dubbelbilarna*, kör med en vuxen.

Göteborgs längdgränser:
från 140cm stora bilarna.
från 125cm juniorbilarna.
från 90cm dubbelbilarna*, kör med en vuxen.

Längdgränserna är ungefärliga.

*Är man under gränsen för att köra själv kan man åka med en vuxen i en av våra dubbelkartar. Där kan båda vara med och styra men endast en gasar och bromsar. Priserna är samma för alla bilar, 190 kr / 8 minuter.